10. februar 2016

Christen Kold

30c0020836

…. og en genopfindelse af skolen.

Det var “Danmarks Lykke” der var Christen Kolds mission, da han satte gang i en nytænkning af den danske skole for over 150 år siden.

Vi må ikke glemme denne mission.

Idag er vores skolesystem under stort forandringspres. Skolereformerne er med til at sætte en forandringsproces igang, men også med til at vi fjerne os fra de tanker og principper som Kold med succes skabte en ny skolemodel og et lykkeligt folk på.

Vi skal ikke fastholde det gamle system. Vi har behov for at genopfinde noget nyt, men det vigtige er ikke at glemme det succesrige fundament vi står på.

Verden kan noget mere idag end den kunne for 150 år siden. Det gir anledning til at genopfinde skolen, så den kan begå sig i en ny verden. Men principperne om god læring er evigtgyldige. Derfor benytter vi betegnelsen ‘genopfinde’, og lægger op til at vi gentænker skolen på skødet af Kold.

Ved at rejse en skulptur af Kold, håber vi at vække bevidstheden om ham og hans tanker om den gode skole. Vi har mere end nogensinde brug for den debat idag, inden vi smider barnet ud med badevandet, som han sikkert ville have udtrykt det dengang.

Vi har rejst i efteråret 2016 en skulptur af Christen Kold i et fortællehjørne ved Galleri Svinestien, hvor også NFS Grundtvig sidder og samtaler med folk der kommer forbi.

Christen Kold er Danmarks største pædagogiske nytænker. Han skabte en helt ny og banebrydende pædagogisk tænkning, da han i forrige århundrede blev grebet af fortællingens magi som midlet der kunne gribe børns opmærksomhed. På den ide startede han friskoler, efterskoler og højskoler op med fokus på oplivning, og ikke kun oplysning. Og med fortællinger, sang og musik som pædagogiske redskaber. Fortællinger, som tryllebandt børnene i et fantasiunivers, parallelt med faglig indlæring, blev kendetegnende for ikke bare de frie skolers udvikling, men havde siden hen også afsmittende virkning på folkeskolen.

Den 29. marts 2016 fyldte han 200 hundrede år. Det fejrede vi i Rudme, ved at rejse skulpturen af ham. Det vil være første gang man nogen sinde laver en 1:1 skulptur af Kristen Kold. Det blev gjort i tæt samarbejde med Lars Thorkild Bjørn og  Birhte Fahnøe Lund. De to cubanske kunstnere Arcadio og Ruben stod for udformningen.

Kold havde, sammen med Grundtvig, afgørende indflydelse på at der blev startet en friskole i Rudme i 1858. Det var Kolds og Grundtvigs gode ven, Morten Eskesen, de sendte til Rudme som den første friskoleleder. “Med Morten Eskesen, træder Rudme ind i verdenshistorien”, sagde Kold ved den lejlighed. Det er så det vi nu håber at gøre, her 159 år efter det blev forudsagt.

donation

Du kan både støtte via mobilepay (se ovenfor) eller

bankoverførsel til 5975 – 1144888 (Påfør navn).

Det laves en støttetavle og en hovedsponsortavle, med navne på alle donorer. Angiv det navn/firmanavn du ønsker på tavlen.

1. kr 200+ dit navn kommer med på støttetavlen
2. kr 2000+ kommer med på hovedsponsortavlen med firmanavn/logo
3. kr 5000+ tilbydes desuden et foredrag om Kold og Grundtvig

Hvis man som institution donerer over 5000 kr vil du blive tilbudt et gratis foredrag om “Kold og Grundtvig”, af enten Knud Bjarne Gjesing eller Tyge Mortensen. Foredragene er både underholdende, tankevækkende og tilpasses alle aldre. Aftales nærmere ved henvendelse.

Alle donorer vil blive indbudt til fernisering på skulpturerne i november.

 kr. 
Kontaktinfo

Klik på *Støt*, og du vil modtage en mail med instruktioner om hvordan du sender din donation.

Terms

Støt med 200 kr.