24. april 2016

Friskole og Livstræets Krone

Det tager en hel landsby at opdrage et barn. Kom og bliv del af vores fællesskab i Rudme.

Om skolen sagde Kold, “træd varsomt, her bliver mennesker til”. Tryghed, tillid og fællesskab er det vi ønsker at give børnene på Rudme Friskole. Det mener vi er det bedste fundament for et godt liv og god læring.

Vi ønsker at rejse et vartegn der skal hedde “Livstræets krone”.

Livstræets krone vil helt praktisk være den store blodbøg ud for Rudme friskole. I 2016 bliver der sat en klatrende dreng op som er på vej op af træstammen. Og i sommeren 2017 arbejdes der på at få lavet 2-3 flere skulpturer som skal supplere den første.

Hjælp os med at rejse dette vartegn.

donation

Du kan både støtte via mobilepay (se ovenfor) eller

bankoverførsel til 5975 – 1144888 (Påfør navn).

Det laves en støttetavle og en hovedsponsortavle, med navne på alle donorer. Angiv det navn/firmanavn du ønsker på tavlen.

1. kr 200+ dit navn kommer med på støttetavlen
2. kr 2000+ kommer med på hovedsponsortavlen med firmanavn/logo
3. kr 5000+ tilbydes desuden et foredrag om Kold og Grundtvig

Hvis man som institution donerer over 5000 kr vil du blive tilbudt et gratis foredrag om “Kold og Grundtvig”, af enten Knud Bjarne Gjesing eller Tyge Mortensen. Foredragene er både underholdende, tankevækkende og tilpasses alle aldre. Aftales nærmere ved henvendelse.

Alle donorer vil blive indbudt til fernisering på skulpturerne i november.

 kr. 
Kontaktinfo

Klik på *Støt*, og du vil modtage en mail med instruktioner om hvordan du sender din donation.

Terms

Støt med 200 kr.