Rudmekompagniet

Velkommen til Foreningen Rudmekompagniet.

Rudmekompagniet er en almennyttig frivillig forening stiftet 15. juli 2020 af en kreds af mænd og kvinder i Rudme og omegn. Initiativet til Rudmekompagniet har sit udspring fra Rudme Lokalråd, hvor betegnelsen, Rudmekompagniet, hidtil var brugt i forbindelse med projektansøgninger.

Foreningen søger at have et fast møde- og aktivitetssted i Rudme, men er ellers ikke stedbunden og kan arrangere aktiviteter både i og uden for Rudme.

Rudmekompagniet har til formål at være et samlingssted for selvorganiserede initiativer fra borgere i Rudme og omegn, der ønsker at gøre det lokale engagement til en drivkraft mod et mere medmenneskeligt, bæredygtigt og demokratisk samfund.

Tingstedsmødet er den øverste besluttende myndighed. 

Der afholdes to tingstedsmøder om året med det ordinære tingstedsmøde i første kvartal og det andet tingstedsmøde i tredje kvartal. 

Bestyrelsen tilstræbes at være på mellem 5 og 12 personer. Den kan vælges både blandt medlemmer og ikke medlemmer. Det tilstræbes, at bestyrelsen som minimum er sammensat ud fra de funktionsområder (jf. forretningsorden) og initiativer der varetages.

Forpersonen indkalder til bestyrelsesmøde efter behov, dog mindst én gang mellem hvert tingstedsmøde.

Bestyrelsen er på valg hvert år på det ordinære tingstedsmøde. 

Der dannes en arbejdsgruppe for hvert initiativ. Hver arbejdsgruppe har en projektleder og en kassemester, der er høringsberettigede på tingstedsmøderne.

Rudmekompagniet organiserer sig som et samlingssted for lokale initiativer. Hvert initiativ betragtes som en medlemskreds, man kan indgå i. Man kan blive medlem af Rudmekompagniet ved i at starte sit eget initiativ eller ved at blive en del af andres. Medlemskredsen kan bestå af lokale institutioner, foreninger, virksomheder, projekter og borgere, der lever op til formålsparagraffen. 

Økonomien fungerer som et sammenskudsgilde suppleret med indtægterne fra projekter og kontingenter. Der fastsættes et kontingent hvert år ved det ordinære tingstedsmøde. Kontingentet kan være nul kroner.  

Rudmekompagniet kan repræsentere godkendte projekter/initiativer blandt medlemmerne, som juridisk og administrativ enhed i forhold til ansøgninger, projektmidler m.m.. Det er bestyrelsen der godkender projekterne.


Uddybning

Note 1: Med ”samtykke” menes at alle accepterer. Ikke nødvendigvis at man er enig, men at man accepterer den foreslåede løsning og vil forpligtige sig til at arbejde for det, i modsætning til konsensus, hvor alle skal være enige.

Note 2: Med ”drøftelse” menes der, at alle høres om en sag for at finde den fælles bedste løsning, som alle kan acceptere. Til forskel fra diskussion, hvor det gælder om at vinde i en forhandling, så indebærer samtykke, at man mødes der, hvor alle kan være med.

Note 3: Med ”initiativ” menes en idé eller et formål, man har samlet en kreds omkring. Initiativer kan være nye ideer, der skal effektueres, men det kan også være ’gamle’ aktiviteter, som har kørt i årevis. 

Note 4: Med ”tingstedsmøde” menes et forum for gamle og nye initiativer. Tingstedsmøder har sit afsæt i de gamle generalforsamlinger, men der er større fokus på at skabe rum for nye initiativer, og at der sparres vedrørende udvikling af de gamle initiativer.

LOGO

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Comments

No comments to show.